Reglament Marató

Home / Reglament Marató

La 1ª Marató Panxampla es regirà pel Reglament del Circuit de les Terres de l’Ebre, incloent una sèrie de puntualitzacions indicades seguidament:

 
 • Els/les participants disposaran de  11 Hores   per completar tot el recorregut.
 • Qualsevol persona desqualificada de la Marató que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
 • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no portin pitrall ( que haurà de ser sempre visible i sense cap tipus de manipulació ), no segueixin el recorregut pels llocs indicats i tinguin una actitud inadequada amb l’entorn natural.
 • Serà motiu de desqualificació superar l’horari de pas indicat per l’organització pel punt de control de Pous de la Neuestablert en 5 h.
 • Serà motiu de desqualificació superar l’horari de pas indicat per l’organització pel punt de control de Xorros Toscàestablert en 7’00h.
 • Serà motiu de desqualificació superar l’horari de pas indicat per l’organització pel punt de control de creuament Sendera Espina en  Cova del Vidre, establert en 9:00 h.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 • L’organització es reserva el dret d’anular la prova per condicions meteorològiques molt desfavorables i que suposin un perill pels participants.
 • La participació a la Marató de Panxampla suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió..
  • Tot allò que no estigui previst en aquest reglament queda sota la decisió única de l’organització.
 
 
 

Start typing and press Enter to search