Inscripcions

Home / Inscripcions
Marató
Marató per Parelles
KM Vertical + Marató

 –Modalitat individual:
-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 38€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 43€

Modalitat per parelles:
-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 48€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 53€
(*) Veure a la fitxa tècnica

Km Vertical + Marató:
-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 45€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 50€

KM Vertical
MarxaPanxampla i Cursa Junior
Cursa Cadet

-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 13€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 18€

-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 13€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 18€

-Llicència temporal: 5€
-Xip: 2 €
-Del 14/03/2017  al  30/04/2017: 13€
-Del 01/05/2017  al  07/05/2017 : 18€

Start typing and press Enter to search